Cayma Hakkı

ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma beyanı www.eyed.com.tr/siparis-takibi bağlantısı üzerinde sipariş numarası ve e-posta adresi girilerek online olarak yapılmalıdır. Cayma hakkı kullanıldığı durumda ANLAŞMALI KARGO FİRMASI maddesinde belirtildiği şekilde Yurtiçi Kargo ile cayma hakkı kullanılan malların EYE-D’ e iade edilmesi gerekmektedir.
Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte Eye-d’e gönderilmesi zorunludur. Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için EYE-D ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her hangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde,
ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.

ANLAŞMALI KARGO FİRMASI

Cayma hakkını kullanarak malı iade etmek isteyen ALICI, ilgili malların EYE-D’in anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese kargo bedeli EYE-D’e ait olarak göndermelidir.
Gönderi Adresi: Kemeraltı cad. Kanaryalı sok. NO.3/A Karaköy , Beyoğlu / İSTANBUL
Müşteri Hattı: 0212 244 67 67
E-posta Adresi: info@eyed.com.tr